Światowy Tydzień Wody ustanowiony został przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI) w 1991 roku. Organizowana z tej okazji międzynarodowa konferencja poświęcona jest zagadnieniom wody. Każdego roku przez tydzień trwa wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy ekspertami z całego świata w celu rozwiązania globalnych, regionalnych i lokalnych problemów związanych z dostępem do wody, jej wykorzystaniem i ochroną.

Program konferencji przewiduje około 300 sesji obejmujących szeroki zakres tematów, od bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia po technologie prośrodowiskowe, bioróżnorodność i kryzys klimatyczny. Motto tegorocznej konferencji brzmi Zobaczyć niewidzialne: Wartość wody” (ang. Seeing the Unseen: The Value of Water”).

Każdego roku podczas Światowego Tygodnia Wody wręczana jest nagroda: Stockholm Water Prize (tzw. wodny Nobel). Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest wizjonerom lub organizacjom, których wybitna praca przyczynia się do zachowania i ochrony zasobów wodnych oraz dobrobytu planety i jej mieszkańców. Laureatem tegorocznej nagrody jest prof. Wilfried Brutsaert - światowej sławy hydrolog oraz lider w badaniach na temat parowania wody z powierzchni Ziemi.

Z bieżącym roku konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Od 23 sierpnia różnotematyczne sesje prowadzone będą zdalnie, natomiast od 28 sierpnia zarówno stacjonarnie - w Sztokholmie, jak i w trybie on- line. Każdy zainteresowany może zatem wziąć udział w wybranym przez siebie wydarzeniu.

 

 

Więcej informacji o Konferencji: https://www.worldwaterweek.org/

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl