W dniach od 25 do 30 sierpnia br. w Sztokholmie odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniom wody. Głównym organizatorem Konferencji był Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI). Z uwagi na fakt, iż Konferencja ta odbywa się cyklicznie i trwa jeden tydzień, wydarzenie to określane jest mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week). Każdego roku, w tych dniach Sztokholm staje się areną spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji  pozarządowych, a głównym tematem debat jest oczywiście woda.

 

Motto tegorocznego spotkania brzmiało: „Woda dla społeczeństwa, włączając wszystkich”.

 

Podczas Światowego Tygodnia Wody tradycyjnie wręczona została nagroda Stockholm Water Prize (tzw. wodny Nobel). W dniu 29 sierpnia br. nagrodę tę, z rąk Króla Szwecji Karola XVI Gustawa, otrzymała dr Jackie King. Laureatka nagrody zajmuje się zawodowo globalnym zarządzaniem rzekami. Swoimi badaniami zgłębiła wiedzę na temat przepływów rzek, dając ich zarządcom narzędzie do oceny pełnego zakresu ponoszonych kosztów i korzyści płynących z rozwoju systemów rzecznych.

 

Więcej informacji: http://www.worldwaterweek.org/

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl