Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2023 r. pdf 194,33 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2023 r. pdf 86,27 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2023 r. pdf 83,48 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2022 r. pdf 193,53 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2022 r. pdf 82,44 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2022 r. pdf 82,01 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2021 r. pdf 193,83 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2021 r. pdf 80,67 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2021 r. pdf 80,62 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2020 r. pdf 80,25 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2020 r. pdf 250,68 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2019 r. pdf 116,64 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2019 r. pdf 239,83 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2019 r. pdf 257,90 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2018 r. pdf 143,47 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2018 r. pdf 254,02 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2018 r. pdf 310,87 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2017r pdf 239,92 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2017r pdf 456,26 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2016r pdf 186,56 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2016r pdf 464,67 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2016r pdf 447,07 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2015r pdf 444,50 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2015r pdf 52,45 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2014r pdf 52,65 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2014r pdf 53,08 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2013r pdf 53,15 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2013r pdf 53,36 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2008r pdf 58,20 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2008r pdf 58,27 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2009r pdf 57,77 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2009r pdf 59,05 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2010r pdf 58,73 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2010r pdf 53,55 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2011r pdf 53,56 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2011r pdf 52,99 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2012r pdf 52,71 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2012r pdf 52,63 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl