Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2023 r. pdf 195,72 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2023 r. pdf 82,32 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2023 r. pdf 80,46 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2022 r. pdf 194,60 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2022 r. pdf 85,26 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2022 r. pdf 82,12 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2021 r. pdf 195,06 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2021 r. pdf 81,05 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2021 r. pdf 79,33 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2020 r. pdf 78,01 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2020 r. pdf 247,46 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2019 r. pdf 115,56 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2019 r. pdf 239,94 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2019 r. pdf 251,71 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2018 r. pdf 143,25 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2018 r. pdf 250,29 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2018 r. pdf 308,17 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2017r pdf 240,10 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2017r pdf 456,06 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2016r pdf 186,90 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2016r pdf 458,54 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2016r pdf 447,40 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2015r pdf 444,81 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2015r pdf 52,23 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2014r pdf 52,46 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2014r pdf 52,90 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2013r pdf 52,95 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2013r pdf 53,13 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2008r pdf 58,24 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2008r pdf 58,30 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2009r pdf 57,85 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2009r pdf 59,17 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2010r pdf 58,76 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2010r pdf 53,43 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2011r pdf 53,63 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2011r pdf 53,00 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2012r pdf 52,69 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2012r pdf 52,40 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl