Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2023 r. pdf 195,13 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2023 r. pdf 86,12 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2023 r. pdf 80,64 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2022 r. pdf 194,71 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2022 r. pdf 84,07 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2022 r. pdf 83,81 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2021 r. pdf 195,21 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2021 r. pdf 84,23 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2021 r. pdf 80,92 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2020 r. pdf 81,82 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2020 r. pdf 246,20 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2019 r. pdf 114,72 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2019 r. pdf 241,02 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2019 r. pdf 243,41 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2018 r. pdf 143,71 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2018 r. pdf 250,67 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2018 r. pdf 304,34 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2017r pdf 241,46 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2017r pdf 446,10 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2016r pdf 190,11 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2016r pdf 453,01 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2016r pdf 448,24 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2015r pdf 445,65 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2015r pdf 52,46 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2014r pdf 52,69 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2014r pdf 53,17 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2013r pdf 53,26 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2013r pdf 53,39 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2008r pdf 58,26 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2008r pdf 58,33 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2009r pdf 58,37 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2009r pdf 59,17 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2010r pdf 58,72 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2010r pdf 53,61 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2011r pdf 53,60 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2011r pdf 53,00 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2012r pdf 52,77 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2012r pdf 52,71 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl