Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie oprócz swoich podstawowych zadań jakimi są: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz oczyszczanie ścieków świadczy także usługi dodatkowe zarówno dla osób prywatnych jak i dla podmiotów gospodarczych.

Wykwalifikowana kadra specjalistów dysponująca nowoczesnymi środkami technicznymi jest gwarantem wysokiej jakości wykonywanych usług.

Usługi dodatkowe wykonywane są przez następujące jednostki oraganizacyjne Przedsiębiorstwa:

Laboratorium Centralne Badania Wody i Ścieków:

• analizy fizyko – chemiczne wody i ścieków
• analizy mikrobiologiczne wody
• pobieranie próbek wody przez zespół wykwalifikowanych próbobiorców

Wykaz wykonywanych badań i stosowanych metod dostępny na stronie internetowej: http://www.pwik.czest.pl/zakres-uslug

Wydział Sieci Kanalizacyjnej:

• Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
• Inspekcja telewizyjna przewodów kanalizacyjnych

Wydział Sieci Wodociągowej:

• Diagnostyka sieci wodociągowej,

• Wypompowanie wody z pomieszczeń o kubatorze powyżej 10 m3.

Wydział Utrzymania Ruchu:

• Naprawa podwodnych agregatów pompowych
• Naprawa pomp ściekowych, mieszadeł
• Naprawa pomp hydroforowych
• Wymiana podwodnych agregatów pompowych w studniach głębinowych
• Wykonywanie charakterystyk podwodnych agregatów pompowych na stacji diagnostycznej PWiK
• Wykonywanie przeglądów, konserwacji przepompowni ścieków
• Wykonywanie przeglądów i konserwacji mini oczyszczalni ścieków
• Wykonywanie zarurowań do studni głębinowych
• Wypożyczanie podwodnych agregatów pompowych
• Prowadzenie serwisu dotyczących napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych pomp do wody i ścieków produkcji KSB i Hydro – Vacuum
• Wykonywanie prac dźwigiem 10t i zwyżką
• Wykonywania pompowania próbnego studni głębinowych

Wydział Wodomierzy:

• usługowa wymiana podlicznika do wody zużywanej bezpowrotnie lub lokalowego pozostającego w eksploatacji odbiorcy

Wydział Transportu i Sprzętu:

Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską:
• Zespoły prądotwórcze przewoźne o mocy przyłączeniowej 35 kW i 100 kW
• Agregaty prądotwórcze przenośne, jedno i trójfazowe o mocy przyłączeniowej od 2 do 5 kW
• Pompy szlamowe spalinowe o wydajności: 15 m3/h, 78 m3/h, 138 m3/h
• Agregat sprężarkowy śrubowy przewoźny: ciśnienie nominalne 0,7 MPa; wydajność 5,5 m3/min

Wydział Zbytu:

• Wypompowanie wody ze studzienek i komór o kubaturze do 2 m3 i do 10 m3.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl