Z przyjemnością informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Michał Kiełsznia, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji Deklaracji Środowiskowej, utrzymał Przedsiębiorstwo  w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Nowe wydanie Deklaracji Środowiskowej Przedsiębiorstwa można pobrać http://www.pwik.czest.pl/deklaracja-srodowiskowa . W wersji papierowej Deklaracja Środowiskowa jest dostępna w siedzibie Przedsiębiorstwa – Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20   (Biuro Obsługi Klienta i w Dziale Ochrony Środowiska - pok. 302).  

Aktualny Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - http://emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas.

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl