Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego oraz na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji Deklaracji Środowiskowej, utrzymał Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania
i audytu EMAS.
Aktualizację IV wydania Deklaracji Środowiskowej Przedsiębiorstwa można pobrać w wersji elektronicznej ze strony http://www.pwik.czest.pl/20183 . W wersji papierowej Deklaracja Środowiskowa jest dostępna w siedzibie Przedsiębiorstwa – Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 (w Biurze Obsługi Klienta i Dziale Ochrony Środowiska - pok. 301).
Aktualny Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - http://emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas