Z satysfakcją informujemy, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego oraz na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji Deklaracji Środowiskowej, utrzymał nasze Przedsiębiorstwo w rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.


Aktualizację IV wydania Deklaracji Środowiskowej Przedsiębiorstwa można pobrać w wersji elektronicznej ze strony domowej Przedsiębiorstwa ( www.pwik.czest.pl ).  W wersji tradycyjnej Deklaracja Środowiskowa będzie dostępna w siedzibie Przedsiębiorstwa – Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 (w Biurze Obsługi Klienta i Dziale Ochrony Środowiska - pok. 401).  


Aktualny Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska -  http://emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas .


Rejestracja w systemie EMAS potwierdza, iż Przedsiębiorstwo prowadząc działalność gospodarczą:

·          systematycznie zmniejsza swoje negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,

·          realizuje oszczędną gospodarkę materiałową,

·          przestrzega obowiązujących wymagań prawnych,

·          w sposób zaangażowany traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu,

·         mobilizuje swoich pracowników, by w jeszcze większym stopniu włączali się w systematyczną poprawę                efektywności działalności środowiskowej.


EMAS to dla naszego Przedsiębiorstwa solidna podstawa funkcjonowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl