Z satysfakcją informujemy, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, po przeprowadzeniu postepowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Wodociągi Częstochowskie w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Rejestracja w systemie EMAS potwierdza, iż prowadząc działalność gospodarczą:

  • systematycznie zmniejszamy negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,
  • realizujemy oszczędną gospodarkę materiałową,
  • przestrzegamy obowiązujących wymagań prawnych,
  • przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych w 2015 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
  • kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialność biznesu,
  • mobilizujemy swoich pracowników, by w jeszcze większym stopniu włączali się w systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej,
  • rozwijamy świadomość ekologiczną pracowników, dzieci i młodzieży oraz partnerów biznesowych.

Aktualny rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska -  http://emas.gdos.gov.pl/rejestr-emas-2 .

Nowe - V wydanie Deklaracji Środowiskowej EMAS Przedsiębiorstwa można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Przedsiębiorstwa. Wersja tradycyjna (papierowa) Deklaracji będzie wysyłana na życzenie wszystkich zainteresowanych. W celu jej uzyskania prosimy o kontakt z P. Dariuszem Roszakiem – tel. 34 3773-145; adres e-mail: dariusz.roszak@pwik.czest.pl. 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl