W dniu 22 marca 2018r. (w Światowym Dniu Wody) odbył się finał V Interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2018.  

Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych patronat honorowy nad Konkursem objęli:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 • Krzysztof Matyjaszczyk  –  Prezydent Miasta Częstochowy, oraz
 • Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
  w Częstochowie.

W uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu uczestniczyli:

 • Mariusz Rachwalik – przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Elżbieta Derczyńska – przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Mirosław Soborak – przedstawiciel Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy
 • Zbigniew Niesmaczny - Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
  w Częstochowie.

 

Konkurs składał się z dwóch części. W  I etapie (etapie szkolnym)  uczestnicy przygotowywali prezentację multimedialną na temat Rola Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie w ochronie zasobów wodnych regionu częstochowskiego ”, a w II etapie rozwiązywali test wiedzy. Test swoim zakresem obejmował zarówno informacje: o wodzie z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia jak również inne dostępne na stronach domowych Światowego Dnia Wody, Śladu Wodnego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz oczywiście znajdujące się na naszej stronie domowej z  Deklaracją Środowiskową EMAS włącznie.

W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 13 szkół  z oddziałami gimnazjalnymi z naszego rejonu.

Wyniki Konkursu:

Laureatem Konkursu został: Jakub GÓRSKI - uczeń SP nr 8 w Częstochowie,

II miejsce zajęła Wiktoria PYTEL BARAN – uczennica SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku,

III miejsce wywalczyła Sandra SZYDA - uczennica SP im. M. Kacprzaka w Starym Cykarzewie.

Nagrodę za największą ilość punktów zdobytą  z zakresu realizacji gospodarki wodnościekowej w regionie częstochowskim otrzymał Jakub GÓRSKI  (laureat Konkursu) reprezentujący SP nr 8 w Częstochowie.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz organizatora Konkursu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Laureaci Konkursu otrzymali również nagrody ufundowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału
w Konkursie, a laureatom w sposób szczególny GRATULUJEMY.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl