VI Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał
W dniu 22 marca 2019r. (w Światowym Dniu Wody) odbył się finał VI Interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2019. Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych patronat honorowy nad Konkursem objęli:
• Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
• Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, oraz
• Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie.
W uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu uczestniczyli:
• Mariusz Rachwalik – przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
• Jarosław Marszałek – przedstawiciel Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy
Konkurs składał się z dwóch części. W I etapie (etapie szkolnym) uczestnicy przygotowywali prezentację multimedialną na temat „Rola Wody w funkcjonowaniu organizmów żywych”, a w II etapie rozwiązywali test wiedzy. Test swoim zakresem obejmował zarówno informacje: o wodzie z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia jak również inne dostępne na stronach domowych: Światowego Dnia Wody, Śladu Wodnego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz oczywiście znajdujące się na stronie domowej Wodociągów Częstochowskich i w Deklaracji Środowiskowej EMAS.
W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 22 szkoły podstawowe z naszego regionu.
Wyniki Konkursu:
Laureatem Konkursu został: Jakub KUKLA - uczeń SP nr 46 im. S. Żeromskiego w Częstochowie,
II miejsce zajęła Wiktoria PYTEL BARAN – uczennica SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku,
III miejsce wywalczyła Wiktoria MAŃKA - uczennica ZSP im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii.
Nagrodę za najlepiej przygotowaną prezentację pt. „Rola wody w funkcjonowaniu organizmów żywych” otrzymała Oliwia RENIK reprezentująca SP nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie.
Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz organizatora Konkursu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Laureaci Konkursu otrzymali również pamiątkowe upominki ufundowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału
w Konkursie, a laureatom GRATULUJEMY. Dziękujemy również opiekunom za pomoc udzieloną swoim podopiecznym.
W sposób szczególny dziękujemy patronom honorowym i gościom honorowym za nadanie Konkursowi szczególnego charakteru oraz należnej rangi i prestiżu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
VI edycja Konkursu wiedzy o wodzie _Woda=Życie_.pdf pdf 1,62 MB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl