W dniu 23 marca 2021r.odbył się finał VIII interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE,
  • P. Krzysztof Matyjaszczyk  –  Prezydent Miasta Częstochowy,
  • P. Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 27 szkół podstawowych z naszego regionu. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne pt.: „Wartość Wody”, natomiast w etapie drugim rozwiązywali test wiedzy. Finał konkursu, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, odbył się w trybie zdalnym.


Wyniki Konkursu:

I miejsce - Natalia GROBELAK – uczennica Szkoły Podstawowej S. Okrzei w Mykanowie,

II miejsce - Magdalena SAMUL – uczennica Szkoły Podstawowej im. im. G. Morcinka w Kolonii Poczesnej,

III miejsce - Artur WOJSA – uczeń  Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie.

 

Wybrana przez jury najbardziej wartościowa prezentacja, przygotowana przez Natalię GROBELAK – reprezentantkę Szkoły Podstawowej im. S. Okrzei w Mykanowie, stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe upominki wraz z dyplomami, a laureatom przekazane zostaną nagrody ufundowane przez organizatora Konkursu – Wodociągi Częstochowskie. Z uwagi na panujące obostrzenia nagrody zostaną dostarczone do szkół uczestników po dniu 9 kwietnia 2021 r.


Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału w Konkursie, a laureatom GRATULUJEMY. Składamy również podziękowania opiekunom za pomoc udzieloną swoim podopiecznym.


W sposób szczególny dziękujemy patronom honorowym za wsparcie w organizacji Konkursu, nadanie mu wyjątkowego znaczenia i prestiżu.

 

         

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Prezentacja - Natalia Grobelak ppsx 7,00 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl