Warsztaty Naukowe „Inżynier – zawód XXI wieku” – III edycja

W dniach 2 i 3 października 2017r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej wspólnie
z Wodociągami Częstochowskimi na mocy funkcjonującej od kilku lat partnerskiej umowy o współpracy.

W warsztatach udział wzięło blisko 65 uczniów z 8 szkół średnich (licealnych). Warsztaty składały się z trzech części:

  • wykładu pt. „Zielone dachy jako sposób gospodarowania wodami opadowymi w miastach” wygłoszonego przez dr inż. Iwonę Deskę,
  • ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu: analizy zdolności retencyjnych modeli zielonych dachów,  obserwacji plastydów odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów fotosyntezy oraz z zakresu analizy granulometrycznej gruntów,
  • zwiedzania Zbiorników Retencyjnych Wody – Błeszno, w tym prosumenckiej elektrowni  fotowoltaicznej funkcjonującej tam od czerwca 2016r.

Jesteśmy przekonani, iż warsztaty w znaczący sposób ułatwią uczniom wybór następnego etapu kształcenia.

Dziękujemy zarówno uczniom jak również ich opiekunom za udział w Warsztatach.
Zgodnie z sugestiami uczniów jak i opiekunów planuje się w przyszłym roku zorganizowanie IV edycji Warsztatów.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
warsztaty III 2017.pdf pdf 405,84 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl