W dniach 1, 2 i 3 października 2018r. odbyły się warsztaty naukowe dla zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w regionie częstochowskim. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej wspólnie
z Wodociągami Częstochowskimi na mocy funkcjonującej od kilku lat partnerskiej umowy
o współpracy.
W warsztatach udział wzięło ponad 100 uczniów z 7 szkół średnich (licealnych). Warsztaty składały się z czterech części:
• wykładu pt. „Metody oczyszczania wód zużytych do celów bytowo - gospodarczych” przedstawionego przez dr hab. inż. Tomasza Kamizelę profesora Politechniki Częstochowskiej,
• prezentacji przedstawiającej rolę Przedsiębiorstwa w ochronie zasobów wodnych regionu przygotowanej i wygłoszonej przez Dariusza Roszaka,
• ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu: diagnostyki mikrobiologicznej środowiska, kondycjonowania osadów ściekowych i procesów rozdrabniania odpadów,
• zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Kłobucku, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo.
Jesteśmy pewni, że warsztaty w znaczący sposób ułatwią uczniom wybór następnego etapu kształcenia.
Dziękujemy zarówno uczniom jak również ich opiekunom za udział w Warsztatach.
Zgodnie z sugestiami uczniów jak i opiekunów planuje się w przyszłym roku zorganizowanie V edycji Warsztatów.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl