W dniach 25, 26 i 28 września 2019 r. odbyły się warsztaty naukowe, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Częstochowy oraz okolicznych gmin. Warsztaty „INŻYNIER – zawód XXI wieku” zostały zorganizowane już po raz piąty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. W tegorocznej edycji udział wzięło 95 uczniów z 8 szkół z Częstochowy, Kłobucka, Koniecpola i Krzepic.

Uczniowie zapoznali się z prezentacją P. Marcina Folwacznego, Kierownika Wydziału Produkcji Wody, pt. „Wodociągi Częstochowskie – najważniejszy dostawca wody w regionie”oraz wysłuchali wykładu dr hab. inż. Joanny Lach, prof. PCz, pt. „Zanieczyszczenie wód farmaceutykami – wyzwanie XXI wieku”.

Następnie, w trzech różnych laboratoriach odbyły się zajęcia praktyczne pt.:

- „Biologiczne wskaźniki czystości wód”,

- „Badanie ruchu wody w rurociągach i korytach otwartych”,

- „Wybrane analizy fizyko-chemiczne wody”.

Ostatni punkt warsztatów stanowiła prezentacja P. Marcina Folwacznego pt. „Ujęcie i stacja uzdatniania wody Wierzchowisko”.

Jesteśmy przekonani, że warsztaty w znaczący sposób ułatwią uczniom wybór następnego etapu kształcenia.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl