Informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne  dotyczące projektu „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty wraz z oceną oddziaływania na środowisko”. Konsultowany dokument zamieszczony jest na stronach internetowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu -  http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/warunki-korzystania-z-wod. Na tych samych stronach dostępny jest także specjalnie przygotowany formularz składania wniosków i uwag.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty” stanowią podstawowy dokument planistyczny z zakresu gospodarowania wodami oraz narzędzie wspomagające procesy: zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Celem wprowadzenia Warunków jest  osiągnięcie tzw. celów środowiskowych jakie zostały przedstawione w Planie Gospodarowania wodami na terenie dorzecza.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 25 października br. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad konsultowanym dokumentem.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl