Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego pdf 160,26 KB Pobierz
2. Wniosek o zwrot nadpłaty pdf 194,72 KB Pobierz
3. Wniosek o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociągowej pdf 186,35 KB Pobierz
3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków / dostarczanie wody przemysłowej / odprowadzanie wód chłodniczych (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) pdf 241,07 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/zaopatrz. w wodę i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody przemysłowej/odprowadzanie wód chłodniczych (podmioty prowadzące dział. gosp.) Korekta- uzupełnienie danych pdf 180,42 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków/dostarczanie wody przemysłowej/odprowadzanie wód chłodniczych (podmioty prowadzące dział. gosp.). Więcej niż 2 wnioskodawców pdf 166,78 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 288,21 KB Pobierz
4. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków (odbiorcy indywidualni) pdf 232,38 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków (odbiorcy indywidualni). Korekta - uzupełnienie danych. pdf 176,43 KB Pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków (odbiorcy indywidualni). Stosowany, gdy wnioskodawców jest więcej niż 2. pdf 163,74 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 256,71 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 254,76 KB Pobierz
6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. wspólnota, spółdzielnia, parafia, zgromadzenie zakonne, szkoła itp.) pdf 227,44 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / odprowadzanie ścieków. Korekta - uzupełnienie danych. pdf 177,81 KB Pobierz
WZÓR WYPEŁNIENIA pdf 278,71 KB Pobierz
7. Wniosek o ponowne rozliczanie podlicznika pdf 155,79 KB Pobierz
8. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie jakości ścieków pdf 160,43 KB Pobierz
9. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego pdf 163,90 KB Pobierz
10. Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza pdf 224,32 KB Pobierz
11. Wniosek o wymianę podlicznika do wody zużywanej bezpowrotnie lub lokalowego pozostającego w eksploatacji odbiorcy pdf 279,60 KB Pobierz
12. Wniosek o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem pdf 310,08 KB Pobierz
13. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej pdf 183,83 KB Pobierz
14. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego pdf 174,03 KB Pobierz
15. Wniosek o odpłatne nabycie urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego pdf 215,25 KB Pobierz
16. Zlecenie wykonania usługi (kompleksowe wykonanie podłączenia wod-kan) pdf 309,56 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl