Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody/dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków (osoba fizyczna i inny podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej) pdf 206,04 KB Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody/dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków/odprowadzanie ścieków (podmiot gospodarczy) pdf 227,05 KB Pobierz
Wniosek o zmianę adresu doręczania korespondencji i faktur dotyczących posesji. pdf 162,39 KB Pobierz
Wniosek o zwrot nadpłaty pdf 165,25 KB Pobierz
Wniosek o ujęcie w planach rozbudowy sieci wodociagowej pdf 182,53 KB Pobierz
Wniosek o odpłatne nabycie urządzenia wodociągowego / kanalizacyjnego pdf 215,25 KB Pobierz
Wniosek o ponowne rozliczanie podlicznika pdf 78,91 KB Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy w sprawie jakości ściekow pdf 84,76 KB Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego pdf 83,58 KB Pobierz
Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza pdf 177,21 KB Pobierz
Wniosek o wymianę podlicznika do wody zużywanej bezpowrotnie lub lokalowego pozostającego w eksploatacji odbiorcy pdf 171,46 KB Pobierz
Wniosek o najem stojaka hydrantowego z wodomierzem pdf 268,40 KB Pobierz
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej pdf 183,74 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl