Według prognoz, w najbliższych dniach w Częstochowie maksymalna temperatura powietrza wynosić będzie od 27°C do 31°C. Aby mieszkańcy miasta mogli choć trochę ochłodzić się w ciągu dnia, w piątek 24 czerwca Wodociągi Częstochowskie ustawiły na placu Biegańskiego kurtynę wodną.

 

W sobotę dwie mgiełki wodne obsługiwane przez Przedsiębiorstwo pojawią się w Parku Lisiniec podczas Festiwalu Frytka OFF. Po jego zakończeniu kurtyna wodna zostanie zainstalowana na placu Daszyńskiego.

 

Kurtyny wodne będą pracować codziennie, aż do momentu ustania upałów.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl