Informujemy, że w dniu 8 maja 2019r. Prezes Przedsiębiorstwa Pan Michał Król wręczył na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie, Pana Janusza Sikorskiego, nagrodę za zwycięstwo ucznia szkoły Jakuba Kukli w VI edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.
Konkurs zorganizowany został przez Przedsiębiorstwo w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2019r. Nagrodę stanowił laptop (ideapad), który wykorzystany zostanie podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami szkoły.
Dotację na zakup nagrody - w wysokości 50% - udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl