W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniej obsługi Klienta w siedzibie Spółki, przedstawiamy wykaz numerów telefonów, pod którymi dostępni są przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa.

 

Zgłoszenie awarii wodno-kanalizacyjnej:  994


Biuro Obsługi Klienta:

34 37 73 307;  34 37 73 308

 

Dział Techniczny:

Kierownik: P. Paweł Kwiecień - 695 872 707

 

Wydział Eksploatacji Nr 1 Kłobuck:

Kierownik: P. Radosław Bednarek - 693 112 534

 

Wydział Eksploatacji Nr 2 Olsztyn:

Kierownik: P. Mariusz Minkina   - 723 552 610

 

Wydział Sprzedaży:

Kierownik: P. Małgorzata Zalewska           - 885 202 115

Z- ca Kierownika: P. Janina Miglus            - 34 37 73 311

Sekcja Windykacji:        - 34 37 73 168;    34 37 73 315  

Sekcja Odczytów:         - 34 37 73 312

Sekcja Umów:              - 34 37 73 322

 

Wydział Sieci Wodociągowej:

Kierownik: P. Paweł Trelowski  - 691 410 227

 

Wydział Sieci Kanalizacyjnej:

Kierownik: P. Robert Miglus    - 887 876 270

 

Wydział Produkcji Wody:

Kierownik: P. Marcin Folwaczny - 691 410 274

 

Wydział Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków:

Kierownik: P. Beata Kulejewska - 607 779 992

 

Wydział Wodomierzy:

Kierownik: P. Paweł Hałubek     - 34 37 73 280

 

Dział Inwestycji:

Kierownik: P. Marek Jończyk                - 601 525 112

Z-ca Kierownika: P. Katarzyna Walenta - 609 992 125

 

Dział Zaopatrzenia i Logistyki:

Kierownik: P. Tadeusz Koch       - 609 995 243

 

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków:

Kierownik: P. Bożena Szymaniec  - 695 871 883;  34 37 73 140

 

Dział Księgowości:

Główny Księgowy: P. Elżbieta Kott    - 695 872 934

Dział Księgowości:    - 34 37 73 167;  34 37 73 190;  34 37 73 317

 

Stanowisko ds. analiz i statystyki

34 37 73 165;  34 37 73 191

 

Dział  Organizacji, Zatrudnienia i Administracji:

Kierownik: P. Paweł Gruszczyński   - 692 466 948

Sekcja Kadr:          - 34 37 73 120;  34 37 73 125

 

Wydział Utrzymania Ruchu:

Kierownik: P. Cezary Woźniak       - 721 219 614

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl