Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania formalności odbiorowych sieci wodociągowej pdf 144,26 KB Pobierz
Wykaz dokumentacji do odbioru sieci kanalizacji sanitarnej pdf 114,60 KB Pobierz
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan. pdf 9,23 MB Pobierz
Informacja dla inwestora i wykonawcy w sprawie projektowania i budowy przyłączy wod.-kan. pdf 258,02 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl