W dniu 22 marca 2023r. odbył się finał X edycji interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

-   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie,

-   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

-   P. Krzysztof Matyjaszczyk  –  Prezydent Miasta Częstochowy,

-   P. Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

Uczestników Konkursu wspierali swoją obecnością:

-   P. Piotr Grzybowski – Z-ca Prezydenta Częstochowy,

-   P. Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,

-   P. Ewelina Balt – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcyjno-Handlowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie,

-   P. Zbigniew Cierpiał – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

 

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne pt.: „Tajemnice wody”, natomiast w etapie drugim rozwiązywali test wiedzy. Test swoim zakresem obejmował informacje m.in. z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia, a także informacje znajdujące się na oficjalnej stronie Światowego Dnia Wody, PGW Wody Polskie oraz w Deklaracji Środowiskowej EMAS Wodociągów Częstochowskich.

W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 24 szkoły podstawowe z naszego regionu.

 

Wyniki Konkursu:

I miejsce –  Nadia Piwek, uczennica Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Kolonii Poczesnej,

II miejsce – Klaudia Binek, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii,

III miejsce – Emilia Kamosińska, uczennica  Szkoły Podstawowej nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie.

Nagrodę za najlepiej przygotowaną prezentację pt. „Tajemnice wody” otrzymała  Katarzyna Otwinowska, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 im. Wł. Sebyły w Kłobucku. Wybrana przez jury najlepsza prezentacja stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora – Wodociągi Częstochowskie. Na zakup nagród Przedsiębiorstwo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50% wartości zakupionych nagród.  Uczestnicy Konkursu otrzymali również firmowe upominki oraz dyplomy.

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału
w Konkursie, a laureatom GRATULUJEMY. Składamy również podziękowania opiekunom za pomoc udzieloną swoim podopiecznym.

W sposób szczególny dziękujemy również patronom honorowym za wsparcie w organizacji Konkursu, nadanie mu wyjątkowego znaczenia i prestiżu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Prezentacja - Katarzyna Otwinowska pdf 2,04 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl