W dniu 22 marca 2024r. odbył się finał XI edycji interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie  „Woda = Życie”. Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

  • Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE w Warszawie;
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
  • P. Krzysztof Matyjaszczyk  –  Prezydent Miasta Częstochowy;
  • P. Zbigniew Niesmaczny – Prezes Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

Uczestników Konkursu wspierali swoją obecnością:

•    P. Piotr Grzybowski – Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy,

•    P. Zbigniew Cierpiał Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

 

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne pt. „Woda dla Pokoju”, natomiast w drugim etapie rozwiązywali test wiedzy. Test swoim zakresem obejmował informacje m.in. z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia, a także informacje znajdujące się na oficjalnej stronie Światowego Dnia Wody, PGW Wody Polskie oraz w Deklaracji Środowiskowej EMAS Wodociągów Częstochowskich.

W bieżącej edycji Konkursu udział wzięli uczniowie reprezentujący 14 szkół podstawowych z naszego regionu.


Wyniki Konkursu:

I miejsce – Jakub Jaworski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 49  im. J.  Kusocińskiego w Częstochowie,

II miejsce – Igor Romić uczeń  Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie,

III miejsce – Weronika Godela – uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej im. Zb. Herberta w Częstochowie.

 

Nagrodę za najlepiej przygotowaną prezentację pt. „Woda dla pokoju” otrzymał Damian Bednarski, reprezentujący Szkołę Podstawową nr 25 im. S. Staszica w Częstochowie. Wybrana przez jury najlepsza prezentacja stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora Konkursu – Wodociągi Częstochowskie. Na zakup nagród Przedsiębiorstwo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50% wartości zakupionych nagród.  Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali również firmowe  upominki oraz dyplomy.

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do udziału w Konkursie, a laureatom GRATULUJEMY. Składamy również podziękowania opiekunom za pomoc udzieloną swoim podopiecznym.

 

W sposób szczególny dziękujemy również patronom honorowym za wsparcie w organizacji Konkursu, nadanie mu wyjątkowego znaczenia i prestiżu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
SP 25 Damian Bednarski PREZENTACJA WODA dla POKOJU.pdf pdf 954,60 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl