18 maja w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych odbyło się uroczyste rozdanie nagród w XVII Powiatowym Konkursie na „Szkolną gazetkę z dodatkiem ekologicznym”  pod patronatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA.

Jako firma jesteśmy fundatorem nagród oraz współorganizatorem wraz z Ligą Ochrony Przyrody w Częstochowie, „Gazetą Częstochowską” oraz Zespołem Szkół Samochodowo- Budowlanych z Panią Aliną Grabną na czele. Cieszymy się, możemy wspierać młodych redaktorów w działalności proekologicznej dla których szacunek do przyrody jest wartością nadrzędną, pragną o nim pisać na łamach własnej prasy i tym samym zarażać nim swoich rówieśników.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl