Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby własne oraz na zlecenia zewnętrzne.

Ponadto oferujemy akredytowane pobieranie próbek wody i ścieków przez zespół wykwalifikowanych próbkobiorców zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.

 

Pobieramy:

 

Próbki wody do badań:

  • fizyko-chemicznych
  • mikrobiologicznych
 

Próbki ścieków do badań:

  • fizyko-chemicznych:

          - próbki jednorazowe - pobierane ręcznie

          - próbki średniodobowe proporcjonalne do czasu lub przepływu - pobierane automatycznie

 

 Obowiązujące akty prawne z zakresu badań środowiskowych wprowadzają wymóg wykonywania badań przez laboratoria akredytowane lub też posiadajace wdrożony system zarządzania. W związku z tym proponujemy Państwu wykorzystanie naszych wieloletnich doświadczeń oraz kompetencji i kwalifikacji, które są potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 739 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Polecając Państwu swoje usługi zapewniamy:

  • pełną poufność uzyskiwanych wyników badań,
  • jakość i terminowość wykonywanych prac,
  • stosowanie metod badań/pobierania próbek, które są właściwie określone i udokumentowane oraz dostosowane do Państwa potrzeb,
  • wysoko wykwalifikowany personel niezbędny do realizacji zadań spełniających Państwa wymagania,
  • kompetencje w wykonywaniu badań/pobieraniu próbek systematycznie potwierdzane uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl