W przedsiębiorstwach wodociągowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, czyli wtedy, kiedy z różnych przyczyn nie można dostarczyć wody do klientów poprzez sieć wodociągową, wykorzystuje się głównie beczkowozy. Wodociągi Częstochowskie, aby usprawnić i przyspieszyć ten proces, zakupiły niedawno paczkowarkę do wody pitnej.

 

Urządzenie do paczkowania wody w woreczki zostało zamontowane w Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowisku, jednym z kilku głównych ujęć należących do Przedsiębiorstwa. Przy jego użyciu można zagwarantować ciągłość dostaw wody bezpiecznej bakteriologicznie m.in. w przypadku: wystąpienia awarii sieci wodociągowej, zamarzania/uszkodzenia przyłączy, wtórnego skażenia wody w sieci wodociągowej, wystąpienia klęsk żywiołowych (powodzie), jak również podczas organizacji imprez masowych. Termin przydatności wody do spożycia pakowanej w woreczki foliowe wynosi aż 6 miesięcy. Dzięki temu urządzeniu Przedsiębiorstwo może wyprodukować kilka tysięcy woreczków z wodą w bardzo krótkim czasie i rozwieźć je do dowolnego miejsca na obsługiwanym przez Spółkę obszarze.

 

Paczkowarka zakupiona przez Wodociągi Częstochowskie wyposażona jest w panel operatorski oraz zespół przygotowania folii, datowania worków i pakowania wody. Urządzenie może być obsługiwane przez jedną osobę. Sterowanie maszyną odbywa się z poziomu pulpitu operatorskiego, natomiast regulacja wydajności i dozowania urządzenia odbywa się w sposób manualny. Automatyczny datownik pozwala na określenie daty produkcji lub przydatności do spożycia zapakowanej wody.

 

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl