Z dniem 13 maja 2018 r. rozpoczęły się czynności rekrutacyjne do I klas technikum, jak i szkoły branżowej w zawodach z branży budowlanej, sanitarnej, architektury krajobrazu i energetyki odnawialnej. Okres rekrutacji potrwa do 13 lipca 2018 r.

Zespół Szkół Technicznych jest placówką, która czynnie angażuje się w popularyzację kształcenia zawodowego. Od kilku lat kształcimy w klasach zawodowych pod patronatem firmy Komobex Inel, Wulkan, Fakro, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA Częstochowa. Organizujemy różne przedsięwzięcia, np. projekt Szkoła - Praca - Przyszłość czy Festiwal Techniki. Współpracujemy z Politechniką Częstochowską, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach czy Ochotniczym Hufcem Pracy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl