Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Zlecenie diagnostyki sieci, przyłącza lub wewnętrznej instalacji wodociągowej pdf 202,80 KB Pobierz
Zlecenie nadzoru nad wcinką, płukania sieci, oznakowania sieci pdf 408,30 KB Pobierz
Zlecenie wykonania usługi wypompowania wody pdf 78,79 KB Pobierz
Zlecenie inspekcji telewizyjnej kanalizacji pdf 202,28 KB Pobierz
Zlecenie przeczyszczenia (udrożnienia) kanalizacji pdf 202,48 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl