Zachęcamy do zwiedzenia następujących, niżej wymienionych, obiektów gospodarki wodno-ściekowej.
Ze względu na bezpieczeństwo oraz efektywność zwiedzania prosimy, by maksymalna wielkość grupy biorącej udział w zwiedzaniu niżej wymienionych obiektów liczyła 30 osób, a w przypadku .Laboratorium 20 osób.
 
Przedsiębiorstwo udostępnia do zwiedzania następujące niżej wymienione ujęcia wody:

•  Ujęcie wody „Wierzchowisko” w Kolonii Wierzchowisko ul. Zielona 9/21,
•  Ujęcie wody  „Mirów” w Częstochowie ul. Mirowska 247/251,
•  Ujęcie wody  "Cisie" w Cisiu ul.Strażacka 11, gm. Blachownia,
•  Ujęcie wody Rększowice, gm Konopiska.
 
W przypadku tych ujęć prosimy o kontakt telefoniczny z Marcinem Folwacznym -  Kierownikiem Wydziału Produkcji Wody (34 3773-330).
 
•  Ujęcie wody w Kłobucku ul. Wodociągowa 25,
•  Ujęcie wody „Łobodno” w Łobodnie, ul. Prusa 2.
 
W przypadku tych ujęć prosimy o kontakt telefoniczny z Radosławem Bednarkiem - Kierownikiem Wydziału Eksploatacji nr 1 w Kłobucku (34 310 0990).
 
• Ujęcie wody „Olsztyn” w Olsztynie ul. Mstowska 53.
 
W przypadku tego ujęcia prosimy o kontakt telefoniczny z Mariuszem Minikiną - Kierownikiem Wydziału Eksploatacji nr 2 w Olsztynie (34 328 52 67).
 
Przedsiębiorstwo udostępnia do zwiedzania następujące, niżej wymienione, oczyszczalnie ścieków:
•  Oczyszczalnia ścieków w Blachowni ul. Starowiejska,
•  Oczyszczalnia ścieków w Karolinie, gm. Rędziny,
•  Oczyszczalnia ścieków w Rybnej gm. Mykanów,
•  Oczyszczalnia ścieków w Poczesnej ul. Wiśniowa,  gm. Poczesna,
•  Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej B, gm Poczesna,
•  Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie.
 
W przypadku tych oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt telefoniczny z Beatą Kulejewską -  Kierownikiem Wydziału Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków.
 
•  Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku ul. 11 Listopada 81,
•  Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach gm. Miedźno
 
W przypadku tych oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt telefoniczny z  Radosławem Bednarkiem - Kierownikiem Wydziału Eksploatacji nr 1 w Kłobucku (34 310 09 90).
 
Przedsiębiorstwo udostępnia do zwiedzania Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.

Maksymalna liczebność grupy - 20 osób w wieku od 12 lat.  Zwiedzanie Laboratorium jest możliwe w poniedziałki i piątki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W przypadku chęci zwiedzenia Laboratorium  prosimy o kontakt telefoniczny z Bożeną Szymaniec – Kierownikiem Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków (34 3773-140).
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl