Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, współpracując z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji, podejmuje szereg działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin oraz pracowników Spółki. Niezwykle ważną akcją, w którą w ostatnim czasie zaangażowały się władze Przedsiębiorstwa jest kampania profilaktyczno-edukacyjną pn. „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”. Projekt zainicjowany został przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS, a patronat honorowy objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Inauguracja kampanii odbyła się  w dniu 16 czerwca 2020 roku podczas briefingu prasowego.

Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z internetu zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Cyberzagrożenia takie jak oszustwa internetowe, grooming czy nielegalne treści nie są jedynym problemem wynikającym z życia w wirtualnym świecie. Szczególnie niebezpieczne jest używanie smartfona podczas przechodzenia przez jezdnię oraz w trakcie jazdy samochodem lub rowerem. Osoby zapatrzone w telefon stanowią realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 roku na polskich drogach doszło do około 3 tysięcy wypadków na przejściach dla pieszych, w których śmierć poniosło 190 osób, a prawie 3 tysiące osób zostało rannych. Co bardzo istotne, szacuje się, że co czwarty wypadek spowodowany jest korzystaniem z telefonu komórkowego. Mając na względzie powyższe, częstochowska policja zrealizowała sugestywny spot, który uświadamia jak tragiczne konsekwencje może mieć nawet chwila nieuwagi na drodze.

Kampania pn. „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie” zwraca również uwagę na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z telefonu podczas pracy w rolnictwie. Zbliżające się wakacje to okres, kiedy dzieci i młodzież często angażowane są w pomaganie bliskim w pracach rolnych. Prowadzona akcja ma przypomnieć, że większość wypadków przy pracy rolniczej wynika z braku ostrożności podczas wykonywania prac, w tym z korzystania ze smartfona.

Jak wynika z badania „Młodzi Cyfrowi”, przeprowadzonego przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg, już co piąty uczeń nałogowo korzysta ze smartfona. Z powodu syndromu FOMO (z ang. fear of missing out, czyli lęk przed byciem pominiętym) może cierpieć nawet 14% młodzieży. Badanie przedstawia rzeczywisty obraz młodych użytkowników sieci, dla których nowoczesne technologie są narzędziami codziennego użytku. Coraz częściej obserwuje się u nich niepokój, zdenerwowanie, problemy z koncentracją i uczucie przeciążenia nadmiarem informacji.

 

W ramach prowadzonego programu profilaktyczno-edukacyjnego, Przedsiębiorstwo zaangażowało się w organizację konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pn. „BEZPIECZNE WAKACJE BEZ SMARTFONA”, polegającego na napisaniu własnego utworu literackiego w wybranej formie (wiersz, opowiadanie, bajka) z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców. Celem konkursu jest zachęcenie do zapoznania się z obowiązującymi przepisami, propagowanie bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z internetu i smartfonów.

Zachęcamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie. Zgłoszenia należy składać w terminie do 16 lipca 2020 roku. Regulamin oraz wymagania dotyczące zgłaszania prac konkursowych dostępne są na stronie internetowej: http://czestochowa.slaska.policja.gov.pl/ka7/informacje/wiadomosci/289163,Zycie-jest-przed-Tobanie-w-smartfonie.html

Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl