Konsultacje społeczne - Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty i … .

 

Uprzejmie informujemy, że od 8 marca 2017r.  do 8 września 2017r. trwają konsultacje społeczne projektu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”. Konsultacje społeczne prowadzone są przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Dokument można pobrać ze strony domowej RZGW w Poznaniu. Wnioski, uwagi, opinie do konsultowanego projektu mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do
8 września 2017r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Biuro podawcze ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznań lub na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.poznan.rzgw.gov.pl/konsultacje-spoeczne/obecnie-prowadzone .

 

Informujemy ponadto, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  prowadzi aktualnie konsultacje społeczne nt.:  projektu „Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” . Termin zakończenia konsultacji mija 15 lipca 2017 r. Więcej informacji o przedmiotowym projekcie oraz sposobie zgłaszania uwag i/lub wniosków znajduje się na stronie internetowej RZGW w Poznaniu: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/konsultacje-spoeczne/konsultacje-zwiazane-z-ramowa-dyrektywa-wodna/2014-07-09-18-25-34/harmonogram-i-program-prac .

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl