Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 roku Przedsiębiorstwo będzie nieczynne

Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320), z tytułu Święta Wniebowzięcia NMP przypadającego w innym dniu niż niedziela, dzień 14 sierpnia 2020 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy.

"Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie"

"Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie jest współorganizatorem kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z internetu i smartfonów zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Ostrzegamy przed oszustami działającymi w dobie koronawirusa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie, działając wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać stan epidemii w celu wyłudzenia pieniędzy.

Odwołanie etapu finałowego VII edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda=Życie”

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników konkursu i pracowników Przedsiębiorstwa oraz mając na uwadze profilaktykę postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, finał Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie” 2020, zorganizowanego z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, został odwołany.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl