Piąte wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa po raz piąty Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.


Czwarte wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa po raz czwarty Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.


Trzecie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa po raz trzeci Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.


Drugie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa po raz drugi Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.


Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa po raz pierwszy Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

 

 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl