Za zamówienia publiczne w naszej firmie odpowiedzialny jest Dział Inwestycji


e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Kierownik - Marek Jończyk

tel: 34 377- 32- 20

 

Z-ca Kierownika - Katarzyna Walenta

tel: 34 377 - 32 -28

 

Osoba uprawniona do kontaktu z petentami:

st. insp. d/s inwestycji mgr inż. Anna Lewandowicz   tel: 34 377- 32- 21

 

Informacje o aktualnych przetargach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia/Przetargi.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie - wydanie 7 pdf 1,15 MB Pobierz
Aneks nr 1/22 do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie - wydanie 7 pdf 100,28 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl