Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2023 r. pdf 195,61 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2023 r. pdf 81,64 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2023 r. pdf 80,36 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2022 r. pdf 194,83 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2022 r. pdf 81,15 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2022 r. pdf 81,06 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2021 r. pdf 194,78 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2021 r. pdf 78,45 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2021 r. pdf 77,65 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2020 r. pdf 75,68 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2020 r. pdf 246,20 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2019 r. pdf 117,99 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2019 r. pdf 239,67 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2019 r. pdf 245,76 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2018 r. pdf 145,39 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2018 r. pdf 245,63 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2018 r. pdf 307,06 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2017r pdf 239,84 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2017r pdf 448,28 KB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2016r pdf 187,95 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2016r pdf 448,13 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2016r pdf 446,91 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2015r pdf 444,37 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2015r pdf 52,49 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2014r pdf 52,72 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2014r pdf 53,15 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2013r pdf 53,25 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2013r pdf 53,37 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2008r pdf 58,15 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2008r pdf 58,20 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2009r pdf 57,68 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2009r pdf 58,65 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2010r pdf 58,64 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2010r pdf 53,55 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2011r pdf 53,54 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2011r pdf 52,79 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2012r pdf 52,72 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2012r pdf 52,66 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl