„Piję wodę z kranu” to społeczna inicjatywa prowadzona przez Wodociągi Częstochowskie, promująca ideę zrównoważonego rozwoju. Kampania ma wielowymiarowy przekaz. Przede wszystkim ma przekonać mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin, że picie wody z kranu jest absolutnie bezpieczne dla zdrowia, bardzo tanie i służy ochronie środowiska naturalnego.

Woda jest najważniejszym składnikiem potrzebnym do funkcjonowania naszego organizmu. Należy więc pamiętać, aby systematycznie uzupełniać jej poziom, spożywając przynajmniej 2,5 litra wody na dobę. Do tego celu doskonale nadaje się częstochowska „kranówka”, gdyż w jej 1 litrze rozpuszczonych jest aż 300 mg składników mineralnych.

 

Z wyboru częstochowskiej kranówki płyną same korzyści:
dla Twojego zdrowia, domowego budżetu, a także dla środowiska!

 

Woda stanowi roztwór wody i soli mineralnych, powstający na skutek wzajemnego oddziaływania wody i otaczającego ją środowiska przyrodniczego (skalnego), z którym kontaktuje się na swej drodze. Wodociągi Częstochowskie dostarczają mieszkańcom wyłącznie wodę pochodzącą z zasobów wód podziemnych, będących w ścisłym kontakcie ze skałami wapiennymi. Woda, krążąc w skalnych szczelinach, kawernach samoistnie wzbogaca się w minerały wchodzące w skład skał wapiennych. Ze względu na pochodzenie dostarczanej przez nas wody, jej jakość jest stabilna, niezależna od zmieniających się pór roku, czy warunków atmosferycznych.

 

Większość eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo ujęć znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 326). Zbiornik ten stanowi jeden z najbardziej zasobnych rezerwuarów wody pitnej w Polsce. To dzięki nim woda dostarczana do klientów Przedsiębiorstwa charakteryzuje się bardzo dobrą jakością, korzystnym dla zdrowia składem fizykochemicznym i orzeźwiającym smakiem. Obecność w wodzie wapnia obok magnezu sprzyja lepszemu przyswajaniu obu pierwiastków przez nasz organizm. Nasza woda zawiera również inne, potrzebne dla dobrego funkcjonowania organizmu makroskładniki takie jak: sód, potas, wodorowęglany, siarczany, chlorki, jest średniozmineralizowana i wolna od substancji szkodliwych.  

 

Zdecydowana większość ujmowanych wód podziemnych, około 76%, nie jest poddawana procesom uzdatniania. Ich skład fizykochemiczny spełnia bowiem wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Około 13% ujmowanych wód poddawane jest procesowi usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji (w stacji usuwania azotanów funkcjonującej w UW Wierzchowisko), 10 % - procesom redukcji (usuwania) żelaza i manganu (w 6 stacjach uzdatniania pomocniczych ujęć wody) i niespełna 1% korekcie odczynu pH (w stacji uzdatniania wody w UW w Blachowni).

Na uwagę zasługuje fakt, iż funkcjonująca od 2006 r. w ujęciu wody Wierzchowisko – Stacja Usuwania Azotanów stosuje metodę tzw. biologicznej denitryfikacji, której główną cechą jest selektywność – w procesie technologicznym usuwane są tylko niepożądane azotany, natomiast ważne dla zdrowia związki wapnia i magnezu pozostają w wodzie.

 

Woda podawana do sieci, w celu zabezpieczenia jej przed wtórym skażeniem w trakcie przesyłu do konsumenta, jest poddawana procesowi dezynfekcji – w głównej mierze ozonowaniu. W drodze do naszych domów i mieszkań ozon szybko rozkłada się, nie pogarszając tym samym walorów smakowych dostarczanej wody. Aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom, zarówno ujmowana jak i dystrybuowana woda objęta jest stałą kontrolą jakości pod względem przydatności do spożycia przez należące do Przedsiębiorstwa Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Od 2006 r. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie badania wody i ścieków oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Nasze laboratorium posiada również, corocznie odnawiane, zatwierdzenie systemu jakości badań wody do spożycia przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

 

Przedsiębiorstwo, stosując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, dba zarówno o środowisko naturalne jak i  interesy lokalnej społeczności. W swych działaniach nie tylko wspiera szkoły, stowarzyszenia i organizacje charytatywne, lecz prowadzi również edukację ekologiczną i żywieniową. Jak powszechnie wiadomo „przykład idzie z góry”, dlatego nasze Przedsiębiorstwo zachęca do zdrowej praktyki żywieniowej, w tym do picia wody z kranu.

Warto podkreślić, iż usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora w ramach kampanii „Piję wodę z kranu”, świadczona przez Wodociągi Częstochowskie,  otrzymała prestiżowy tytuł „Jurajski Produkt Roku” w kategorii „Usługa”. Zaszczytna nagroda została wręczona w dniu 23 października 2019 r. podczas III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego. Była to XIX edycja Konkursu, który docenia produkty i usługi charakteryzujące się nowoczesną technologią, wysoką estetyką, funkcjonalnością, jakością, jak również innowacyjnością i przydatnością dla środowiska gospodarczego.

 

 

Ambasadorzy akcji „Piję wodę z kranu”:


  • członkowie legendarnego zespołu  „Chłopcy z Placu Broni”

 


Chłopcy z Placu Broni – zespół muzyczny założony w 1987 roku, wznowił swoją działalność w 15 rocznicę śmierci lidera zespołu Bogdana Łyszkiewicza. To właśnie z Częstochową zawodowo i prywatnie związanych jest większość członków zespołu. Do największych przebojów grupy należą: „Kocham Wolność”, „Aeroplan”, „Jezioro Szczęścia”, „Kocham Cię” oraz „O! Ela” – utwór uznawany za jedną z najlepszych polskich piosenek wszech czasów.

Członkowie zespołu wspierają akcję „Piję wodę z kranu” zachęcając jednocześnie do osobistego wkładu w ochronę środowiska naturalnego.

 

Skład zespołu: Franz Dreadhunter, Wojciech Namaczyński, Szymon Pejski, Robert Gliński, Paweł Król, Tomasz Holewa.

 

„Piję częstochowską kranówkę, gdyż jest bezpieczna, smaczna i zdrowa. Ponadto mam świadomość, że picie wody z kranu jest zarówno ekonomiczne jak i przyjazne dla środowiska.”

- Franz Dreadhunter

 

 

 

  • inni ambasadyrzy
                    - Bartosz Janeczek - siatkarz;
                    - dr Irena Ogrodniczak - neonatolog, pediatra;
                    - Andrzej Szuszkiewicz - szef kuchni.

 
 
 
 

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji „Piję wodę z kranu!” 
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl