Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku to instalacja do ujmowania, oczyszczania
i odprowadzania ścieków komunalnych, wyposażona w niezbędne do jej funkcjonowania media oraz ciąg do odwadniania osadów ściekowych i odpadów powstających w procesie oczyszczania, wykorzystująca technologię osadu czynnego dostosowaną do usuwania związków węgla organicznego oraz związków azotu i fosforu (biogenów).

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.420m.2020.JW z dnia 14 września 2020 roku z terminem obowiązywania do 18 października 2030 roku.

Przepustowość - 3200 m3/dobę

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • automatyczna stacja zlewcza ze złączką do przyjmowania ścieków dowożonych beczkowozami, w której zainstalowany jest przepływomierz rejestrujący ilość ścieków dowożonych i sonda pH,
 • dwa sita spiralne skośne oraz awaryjna krata ręczna,
 • piaskownik poziomy z automatycznym zgarniaczem piasku i separatorem piasku,
 • pompownia ścieków i osadu przefermentowanego,
 • osadnik Imhoffa,
 • dwa reaktory biologiczne podzielony wewnętrznymi przegrodami na: selektor (komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego), komorę defosfatacji,   komorę denitryfikacji i komorę nitryfikacji,
 • dwa osadniki wtórne o przepływie radialnym,
 • pompownia osadu recyrkulowanego,
 • stacja dmuchaw,
 • komora stabilizacji tlenowej i zagęszczania osadów,
 • stacja odwadniania osadów wraz ze stacją przygotowania polielektrolitu,
 • laguna osadowa jako obiekt awaryjny.

 Odbiornik ścieków oczyszczonych - rzeka Biała Oksza

Jakość ścieków jest systematycznie kontrolowana w jednakowych odstępach czasu, zakres wykonywanych analiz fizyko-chemicznych jest szerszy niż wymaga tego pozwolenie wodnoprawne, co ułatwia sterowanie procesami technologicznymi i umożliwia osiąganie wyższych redukcji zanieczyszczeń.

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • zawartość piaskowników,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2023 pdf 490,75 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2022 pdf 491,43 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2021 pdf 106,28 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 63,19 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 63,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 62,64 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 42,07 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 41,79 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 42,08 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 41,87 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 42,08 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 257,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,45 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,94 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,47 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,98 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,80 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 398,56 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl