Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku to instalacja do ujmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych płynących - rzeki Biała Oksza, wyposażona w niezbędne do jej funkcjonowania media oraz ciąg do odwadniania osadów ściekowych i odpadów powstających w procesie oczyszczania, wykorzystująca technologię osadu czynnego dostosowaną do podwyższonego usuwania węgla organicznego oraz związków azotu i fosforu (biogenów).

Pozwolenie wodnoprawne: decyzja Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.III.6223/33/06 z dnia 13.10.2006 roku oraz decyzja zmieniająca Nr ROŚ.III.6223-1/25/09 z dnia 29.06.2009 roku z terminem obowiązywania do 1 października 2020 roku.


Przepustowość  -   3200 m3/dobę, RLM - 28100

 

W skład układu technologicznego oczyszczalni wchodzą:

 • kolektor ścieków surowych wraz ze studniami technologicznymi,
 • automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych
 • budynek krat wyposażony w dwa sita spiralne skośne oraz awaryjną kratę ręczną,
 • piaskownik poziomy o długości 21 m z automatycznym zgarniaczem piasku i separatorem piasku
 • pompownia ścieków i osadu przefermentowanego,
 • osadnik Imhoffa składający się z  części przepływowej oraz z części osadowej,
 • dwa reaktory biologiczne podzielony wewnętrznymi przegrodami na:
  • selektor (komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego),
  • komorę defosfatacji,  
  • komorę denitryfikacji i
  • komorę nitryfikacji
 • dwa osadniki wtórne o przepływie radialnym,
 • pompownia osadu recyrkulowanego,
 • stacja dmuchaw,
 • komora stabilizacji i zagęszczania osadów,
 • stacja odwadniania osadów,
 • laguna osadowa jako obiekt awaryjny. 


Odbiornik ścieków oczyszczonych - rzeka Biała Oksza

W procesach jednostkowych oczyszczania ścieków wytwarzane są odpady wyspecyfikowane poniżej:

 • skratki,
 • zawartość piaskowników,
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2021 (I półrocze) pdf 57,96 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2020 pdf 57,59 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2019 pdf 63,19 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2018 pdf 63,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2017 pdf 62,64 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 pdf 42,07 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2016 (I - półrocze) pdf 41,79 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 pdf 42,08 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2015 (I - półrocze) pdf 41,87 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2013 pdf 42,08 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2012 pdf 257,13 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2011 pdf 19,45 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2010 pdf 18,94 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2009 pdf 18,47 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2008 pdf 18,84 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2007 pdf 18,98 KB Pobierz
Jakość ścieków oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2006 pdf 18,80 KB Pobierz
Jakość ścieków oczyszczonych oraz % redukcji zanieczyszczeń - rok 2014 pdf 398,56 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl