Kwartalnik "Źródełko" Listopad 2004

W numerze: ISPA, Jastarnia, pielgrzymka , nasz pierwszy biurowiec, Wierzchwisko, stałe rubryki...

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Sierpień 2004

W numerze: Spartakiada 2004 w Świnoujściu, Jastarni czar, Woda pierwiastek życia, otwarte serca, stałe rubryki...


Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Lipiec 2004 (Numer specjalny)

W numerze: Zintegrowany System Zarządzania, liczne nformacje o naszej wodzie, Komitet Badań Naukowych dofinansuje..., GIS, Wrzucić wyższy bieg, pamiątki pielgrzymek Wodociągowców...


Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Maj 2004

W numerze: Historia Klubu "Studnia", Spartakiada Wodociągowców, nasza drużyna piłkarska, Piotr Szrubarczyk- pracownik o najdłuższym stażu pracy, forum związków zawodowych, początki ZSZ, PZITS...

 

Gazeta "ŹRÓDEŁKO" Luty 2004

W numerze: Dogoniliśmy gazele, do kanału grosik wrzuć..., Związek Komunalny Gmin, początki ISO, 75 lat minęło, spotkanie opłatkowe, stałe rubryki...

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Źródełko listopad 2004 pdf 1,53 MB Pobierz
Źródełko sierpień 2004 pdf 3,03 MB Pobierz
Źródełko lipiec 2004 pdf 3,32 MB Pobierz
Źródełko maj 2004 pdf 1,58 MB Pobierz
Źródełko luty 2004 pdf 2,58 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl