Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2023 r. pdf 500,83 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2023 r. pdf 1,15 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2023 r. pdf 1,12 MB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2022 r. pdf 505,02 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2022 r. pdf 1,15 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2022 r. pdf 1,08 MB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2021 r. pdf 476,31 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2021 r. pdf 1,07 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2021 r. pdf 1,02 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2020 r. pdf 1,00 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2020 r. pdf 3,36 MB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2019 r. pdf 1,59 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2019 r. pdf 3,25 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2019 r. pdf 3,40 MB Pobierz
Pozostałe parametry jakości wody w 2018 r. pdf 1,93 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2018 r. pdf 3,38 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2018 r. pdf 3,92 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2017r pdf 6,00 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2017r pdf 5,70 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2016r pdf 6,18 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2016r pdf 6,37 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2015r pdf 6,29 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2015r pdf 6,01 MB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2014r pdf 6,03 MB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2014r pdf 291,29 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2013r pdf 334,33 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2013r pdf 247,88 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2008r pdf 233,50 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2008r pdf 240,80 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2009r pdf 233,89 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2009r pdf 255,19 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2010r pdf 255,73 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2010r pdf 251,07 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2011r pdf 250,90 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2011r pdf 252,33 KB Pobierz
Jakość wody - II półrocze 2012r pdf 246,68 KB Pobierz
Jakość wody - I półrocze 2012r pdf 241,84 KB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl