Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. Zlecenie wykonania badania wody - Formularz F - 8a wyd.22 z 04.01.2021 pdf 240,30 KB Pobierz
2. Zlecenie wykonania badania ścieków - Formularz F - 8b wyd.22 z 04.01.2021 pdf 242,45 KB Pobierz
3. Zakres badania wody - Formularz F - 9a wyd.5 zakres z 15.06.2021 pdf 189,18 KB Pobierz
4. Zakres badania ścieków - Formularz F - 9b wyd.5 zakres z 04.01.2021 pdf 204,47 KB Pobierz
5. Zakres badań podzlecanych - Formularz F - 9c wyd.4 zakres z 03.06.2020 pdf 161,37 KB Pobierz
6. Wskazówki dla klienta dotyczące pobierania próbek wody pdf 291,14 KB Pobierz
7. Zasady podejmowania decyzji przy przedstawianiu stwierdzenia zgodności stosowane w Laboratorium pdf 1,02 MB Pobierz
8. Protokół przyjęcia próbki wody do Laboratorium pdf 180,42 KB Pobierz
9. Protokół przyjęcia próbek ścieków do Laboratorium pdf 149,68 KB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl