Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. Zlecenie wykonania badania wody - Formularz F - 8a wyd.24 z 05.01.2024 pdf 261,43 KB Pobierz
2. Zlecenie wykonania badania ścieków - Formularz F - 8b wyd.24 z 05.01.2024 pdf 257,86 KB Pobierz
3. Zakres badania wody - Formularz F - 9a wyd. 7 zakres z 12.06.2024 pdf 238,77 KB Pobierz
4. Zakres badania ścieków - Formularz F - 9b wyd. 7 zakres z 05.01.2024 pdf 239,39 KB Pobierz
5. Zakres badań podzlecanych - Formularz F - 9c wyd.4 zakres z 05.01.2024 pdf 163,44 KB Pobierz
6. Wskazówki dla klienta dotyczące pobierania próbek wody pdf 152,00 KB Pobierz
7. Zasady podejmowania decyzji przy przedstawianiu stwierdzenia zgodności stosowane w Laboratorium pdf 1,02 MB Pobierz
8. Protokół przyjęcia próbki wody do Laboratorium pdf 105,90 KB Pobierz
9. Protokół przyjęcia próbek ścieków do Laboratorium pdf 123,35 KB Pobierz
10. Oświadczenie w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną pdf 125,61 KB Pobierz
11. Procedura QP 7.9 "Skargi" pdf 272,60 KB Pobierz
12. Formularz "Skargi" pdf 368,55 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl