Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

ul. Jaskrowska 14/20

42-202 Częstochowa

 

Centralne Laboratorium jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

Informacji w sprawie badań laboratoryjnych udzielają:

 

mgr Bożena Szymaniec - Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków

tel. (34) 377 31 40

fax. (34) 365 15 82

e-mail: laboratorium@pwik.czest.pl

 

mgr inż. Elżbieta Karwowska - Z-ca Kierownika ds. badania wody

tel. (34) 377 31 41

fax. (34) 365 15 82

 

mgr Agata Leśko - Z-ca Kierownika ds. badania ścieków

tel. (34) 377 31 42

fax. (34) 365 15 82

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl