Kwartalnik „Źródełko” Czerwiec 2019

W numerze: Terminy wczasów w Jastarni, Przebudowa ulicy Jaskrowskiej z problemami, Nowe poidełka, Nowoczesne i sprawne zarządzanie odpadami, Pożegnanie emerytów, Zmiany w składach osobowych Organów Spółki, Plany w zakresie inwestycji przebudowy sieci wodociągowej, Przepis na żur częstochowski, Konkurs dla dzieci.


Kwartalnik „Źródełko” Listopad 2019

W numerze: Woda dla naszych Klientów Nowe logo Wodociągów, Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Lublin 2019, Obchody Światowego Tygodnia Wody, Pożegnanie emerytów, Wodociągowcy z pasją, Kolejna nominacja do EMAS AWARDS, Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Wodociągów Częstochowskich.


Kwartalnik „Źródełko” Grudzień 2019

W numerze: Audit recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania, Obchody Światowego Dnia Wody, Opłacanie rachunków, Pożegnanie emerytów, Konkurs EMAS AWARDS 2019 rozstrzygnięty, Bowling, Wodociągowcy z pasją, Ogłoszenia, Życzenia świąteczne.


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Źródełko Czerwiec 2019 pdf 6,40 MB Pobierz
Źródełko Listopad 2019 pdf 1,98 MB Pobierz
Źródełko Grudzień 2019 pdf 2,68 MB Pobierz
Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl