Kwartalnik „Źródełko” Czerwiec 2019

W numerze: Terminy wczasów w Jastarni, Przebudowa ulicy Jaskrowskiej z problemami, Nowe poidełka, Nowoczesne i sprawne zarządzanie odpadami, Pożegnanie emerytów, Zmiany w składach osobowych Organów Spółki, Plany w zakresie inwestycji przebudowy sieci wodociągowej, Przepis na żur częstochowski, Konkurs dla dzieci.


Kwartalnik „Źródełko” Listopad 2019

W numerze: Woda dla naszych Klientów Nowe logo Wodociągów, Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Lublin 2019, Obchody Światowego Tygodnia Wody, Pożegnanie emerytów, Wodociągowcy z pasją, Kolejna nominacja do EMAS AWARDS, Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Wodociągów Częstochowskich.


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Źródełko Czerwiec 2019 pdf 6,40 MB Pobierz
Źródełko Listopad 2019 pdf 1,98 MB Pobierz
Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl