wCzestochowie.pl - Woda to życie. Wodociągi Częstochowskie
podsumowały konkurs dla uczniów podstawówek - 05.04.20
23

 

Czestochowa.pl - Pijemy zdrową i bezpieczną wodę - 12.12.2022


wCzestochowie.pl - Wodociągi Częstochowskie podsumowują inwestycje
z ostatnich trzech lat - 05.10.2022

 

 

TV ORION - W razie awarii pomoże paczkowarka- 17.08.2022

 

 

wCzestochowie.pl - sieć Wodociągów Częstochowskich prawie tak długa
jak z Częstochowy do Lizbony - 17.08.2022

 

 

Radio Jura - Częstochowska "kranówka" - 16.08.2022

 

 

wCzestochowie.pl - Wodociągi Częstochowskie z normami
Unii Europejskiej - 10.08.2022
TV ORION - Wody nie braknie - 28.07.2022

 

 


wCzestochowie.pl -
Pijmy częstochowską kranówkę - 26.07.2022

 

 

Życie Częstochowy i powiatu - Ujęcie wody w Wierzchowisku
stanowi naszą wizytówkę - 19.07.2022

 

 

 

TV ORION - Oczyszczalnia działa pełną parą - 26.04.2022

 

 

TV ORION - Niektórzy tęsknią za częstochowską wodą - 26.03.2022

 

 

 TV ORION - Nauka w służbie wody - 14.10.2021

 

 

 TV ORION - Odnowiony EMAS dla Wodociągów - 13.10.2021

 

 TV ORION - Remonty cały rok - 08.10.2021

 

 

 TV ORION - Legalny mural na ogrodzeniu Wodociągów Częstochowskich - 27.08.2021 r.

 

 

 TV ORION - Asenizacyjne WUKO - 20.07.2020

 

 

TV ORION - Konferencja „Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków
i zagospodarowaniu osadów”

 

 

TV ORION - ŚWIATOWY TYDZIEŃ WODY - Plac Biegańskiego 13.09.2019 

 

 

TV ORION - Ray Wilson w prezencie - 30.08.2018


 

TV ORION - Kurtyna chłodzi - 04.04.2018 


TV ORION - Woda dla ochłody - 02.04.2018 MykaNEWS - Budowa wodociągu w Kocinie Nowym, marzec 2017 

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl