Firma pod którą 
Spółka działa:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
w Częstochowie

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS  0000057953

Siedziba:

kraj:

POLSKA

województwo:

Śląskie

powiat:

Częstochowa

gmina:

Częstochowa

miejscowość:

Częstochowa

Adres:

ul. Jaskrowska 14/20,
kod 42 – 202, 
Poczta Częstochowa

NIP:

PL 5730003841

REGON:

150354701

Nr rachunku

bankowego

09 2030 0045 1110 0000 0197 8840

Obsługa finansowa Spółki prowadzona przez

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wysokość kapitału
zakładowego:

101.074.600,00zł., pokryty w całości.

e-mail:

poczta@pwik.czest.pl

www:

http://www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl