Uprzejmie informujemy, że do etapu finałowego XI edycji Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie” zakwalifikowało się 17 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy, miasta i gminy Kłobuck oraz gmin: Miedźno, Mykanów i  Poczesna.

 

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2024 oraz Międzynarodowej Dekady Wody „Woda dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Etap główny konkursu (finał konkursu) przeprowadzony zostanie w II połowie marca 2024 r. Informacje o terminie oraz formie przeprowadzenia etapu głównego konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 4 marca 2024 r.

 

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się regulamin konkursu oraz lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
lista uczestników pdf 173,76 KB Pobierz
regulamin konkursu pdf 285,38 KB Pobierz
Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl