Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym pn. „Nazwij i zaprojektuj nam naszą wodociągową maskotkę”.

Nominacja do nagrody European EMAS Awards 2019

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Wodociągi Częstochowskie zostały nominowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do nagrody European EMAS Awards 2019 w kategorii dużych organizacji sektora publicznego.

K. Dośpiał - SP nr 2 w Częstochowie

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny zorganizowany został z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca. W bieżącym roku motto konkursu brzmiało: „Woda dla Życia”. Do Komisji konkursowej wpłynęło kilkanaście prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta Częstochowy.

Wręczenie nagrody dla SP nr 46 im Stefana Żeromskiego w Częstochowie

Informujemy, że w dniu 8 maja 2019r.  Prezes Przedsiębiorstwa Pan Michał Król wręczył na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie, Pana Janusza Sikorskiego, nagrodę za zwycięstwo ucznia szkoły Jakuba Kukli w VI edycji Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wodzie „Woda = Życie”.

VI Interdyscyplinarny konkurs wiedzy o wodzie „Woda=Życie” – finał

W dniu 22 marca 2019r. (w Światowym Dniu Wody) odbył się finał VI Interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”. Konkurs stanowił jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie  w ramach obchodów Światowego Dnia Wody – 2019.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl