Uprzejmie informujemy, że w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia Przedsiębiorstwa  oraz Światowego Dnia Wody  organizowana jest  akcja „Otwarte Drzwi”. W dniach 22, 23 i 24 marca udostępnione zostanie do zwiedzania najstarsze, funkcjonujące od 1928r., ujęcie wody dla miasta Częstochowy znajdujące się w Kolonii Wierzchowisko przy ul. Zielonej 9/21. W ujęciu tym, do usuwania nadmiernych stężeń azotanów, zastosowano  unikalną w skali kraju, metodę biologicznej denitryfikacji.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego regionu  
w dniach: 22 i 23 marca br. w godz. od 10 do 18 oraz 24 marca od 9 do 14 do odwiedzenia ujęcia wody Wierzchowisko i zapoznania się z procesami technologicznymi tam zachodzącymi.

 

Początek zwiedzania zawsze o pełnej godzinie zegarowej.

 

Informujemy również, że w dniu 23 marca (piątek) o godz. 1040, 1240, 1440 i 1640 będzie możliwość dojazdu do ujęcia wody Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym Busem. Bus będzie oczekiwał na Państwa naprzeciw wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa – przy ul. Knauera.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości zwiedzenia wymienionego wyżej ujęcia wody.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl