Brak wody w Rększowicach, Hutkach, Jamkach, Kowalach, Leśniakach, Korzonku, Konopiskach ul. Ślaska w dniu 20.12.2018 oraz 20.12.2018. oraz 21.12.2018.

W związku z rozbudową sieci wodociagowej w Rększowicach, Hutkach, Jamkach, Kowalach, Leśniakach, Korzonku, Konopiskach ul. Śląska w dniu 20.12.2018. nastąpi przerwa w dopływie wody od godz. 23.00 do 6.00 dnia 21.12.2018.

Brak wody w Częstochowie na ul. Zuchów w dniu 20.12.2018.

W związku z rozbudową sieci wodociągowej w Częstochowie na ul. Zuchów w dniu 20.12.2018. nastąpi przerwa w dopływie wody od godz. 8.00 do 16.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl