Brak wody w dniu 31.05.2023 r. w Częstochowie, ul. Turystyczna nr 47

W związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 31.05.2023 r. mieszkańcy ul. Turystycznej nr 47 zostaną pozbawieni dopływu wody w godzinach 8:00 - 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Brak wody w Częstochowie w dzielnicy Podjasnogórska w dniu 30.05.2023r

W związku z rozbudową wodociągu w dniu 30.05.2023 roku w godzinach 08:00 - 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic św.Łukasz, św.Franciszka,  św.Marka, św.Pallotiego.

Szybki kontakt

Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309

Sekretariat: (34) 3773101

Fax: (34) 3651582

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl

www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl