Brak wody w Częstochowie ul. Akademicka,ul.Kilińskiegow dniu 23.06.2021r

W związku z rozbudową sieci wodociągowej mieszkańcy ul. Akademickiej i ul. KIlińskiego od ul. Dębińskiego do ul. Dekabrystów, zostaną pozbawieni dopływu wody w godzinach od 8:00 do 16:00.

Brak wody w dniu 23.06.2021r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Starym Cykarzewie w ulicy Leśnej.

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie zawiadamia mieszkańców, że w związku z prowadzonymi w dniu 23.06.2021r. w godzinach 8.00 do 16.00 pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu w Starym Cykarzewie w ulicy Leśnej.

   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

BRAK WODY RUDNIKI UL. LAWENDOWA DNIA 21.06.2021R.

W związku z rozbudową sieci wodoci ągowej, nastąpi przerwa w dopływie wody w m. Rudniki w ul. Lawendowej dnia 21.06.2021r. w godz. 8.00 do 16.00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

BRAK WODY CZ - WA UL. MAZOWIECKIEGO DNIA 22.06.2021R.

 W związku z rozbudową sieci wodociągowej, nastąpi przerwa  w dopływie wody w  Cz - wie w  ul.  Mazowieckiego dnia 22.06.2021r. w godz. 8.00 do  16.00. Za  powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szybki kontakt

Centrala: (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994

E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl