Niezmiernie miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zajęło III miejsce w etapie regionalnym konkursu  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy już po raz trzydziesty i miał na celu uhonorowanie pracodawców, którzy zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów etapów regionalnych miało miejsce w dniu 5 października 2023 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

 

W konkursie mogli wziąć udział wyłącznie pracodawcy spełniający wymagania dotyczące uzyskania pozytywnej oceny stanu bezpieczeństwa oraz warunków pracy. Przedsiębiorstwo zgłosiło chęć udziału w konkursie za namową inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, który na co dzień kontroluje Wodociągi Częstochowskie i ma wiedzę na temat panujących warunków pracy. Tym samym Spółka miała okazję zaprezentowania dotychczasowych dokonań oraz wdrożonych rozwiązań w zakresie organizacji pracy szerszemu gronu odbiorców.  

 

W ramach konkursu Inspektorzy Pracy z Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach przeprowadzili w Spółce szczegółowy audyt, podczas którego dokładnie weryfikowali i oceniali aspekty dotyczące legalności zatrudnienia, prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na różnorodność zakładów pracy pracodawcy oceniani byli w trzech kategoriach – w zależności od liczby zatrudnionych osób – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie na etapie regionalnym zostało nagrodzone w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników i otrzymało statuetkę za zajęcie III miejsca. Jest to niewątpliwie ważne wyróżnienie dla Wodociągów Częstochowskich, które potwierdza świadome i profesjonalne podejście do organizacji bezpiecznych warunków pracy, a także przestrzegania najwyższych standardów w trosce o zdrowie i życie zatrudnionych osób. Przyznanie tej prestiżowej nagrody jest efektem zapewniania przez Zarząd Spółki jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy, a także wzorowej postawy i zaangażowania pracowników w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Logo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl